Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (2)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. defis, monoloq, enerji, ………
Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma əlaqəsi pozulsa da, qrammatik norma gözlənilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.

Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

Hansı cümləni iki müxtəlif formada sintaktik təhlil etmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. “Bizim bütün gücümüz artıq tükənmişdir “
cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Biri təyin budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Mən də danışıram, sən də  tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Bu sualların cavabını bilən təkcə odur.
2. Bakıya gələndə geri qayıtmaq istəmirsən.
3. Sənin ondan xoşun gəlmir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Həmcins xəbərli cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Birləşmə və cümlələrdəki sözlər arasında əlaqələri müəyyən edin. (ardıcıllıqla)
Elmi mübahisə – elm mübahisədir – elmdə mübahisə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Qız ürəyi necə zəif olurmuş. (İ.Əfəndiyev)
Nümunədə verilmiş sözlərin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Feilərdən birində zaman şəkilçisinin tələffüz şəkli yanlış verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş ifadə zərf deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Fərqləndirilmiş sözlərdə ismin hallarının işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.

Üzün məndən nihan etmək dilərsən, etməgil,
Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Bir sözün tərkibinə görə iki fərqli təhlil forması var:
Bir formasında kökə daxil olan hərf digər formada şəkilçiyə daxildir.
Bu qaydanın pozulduğu söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

Cümlələrdən  birində iki fərqli cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz vardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili – test vəsaiti (müəlimlər üçün)

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !