Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (2)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. defis, monoloq, enerji, ………
Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Hansı cümlədə mübtəda ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma əlaqəsi pozulsa da, qrammatik norma gözlənilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.

Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

Hansı cümləni iki müxtəlif formada sintaktik təhlil etmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. “Bizim bütün gücümüz artıq tükənmişdir “
cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Biri təyin budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Mən də danışıram, sən də  tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Bu sualların cavabını bilən təkcə odur.
2. Bakıya gələndə geri qayıtmaq istəmirsən.
3. Sənin ondan xoşun gəlmir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Həmcins xəbərli cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Birləşmə və cümlələrdəki sözlər arasında əlaqələri müəyyən edin. (ardıcıllıqla)
Elmi mübahisə – elm mübahisədir – elmdə mübahisə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Qız ürəyi necə zəif olurmuş. (İ.Əfəndiyev)
Nümunədə verilmiş sözlərin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Feilərdən birində zaman şəkilçisinin tələffüz şəkli yanlış verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Hansı cümlədə altından xətt çəkilmiş ifadə zərf deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Fərqləndirilmiş sözlərdə ismin hallarının işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.

Üzün məndən nihan etmək dilərsən, etməgil,
Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Bir sözün tərkibinə görə iki fərqli təhlil forması var:
Bir formasında kökə daxil olan hərf digər formada şəkilçiyə daxildir.
Bu qaydanın pozulduğu söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

Cümlələrdən  birində iki fərqli cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz vardır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili – test vəsaiti (müəlimlər üçün)

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.