Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Azərbaycan dili müəllimləri üçün qəbul tipli sınaq (YENİ)

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün yeni hazırlanmış MİQ tipli sınaq imtahanı.

 

Sual 1 - 20

1. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

İltisaqilik prinsipinin pozulmadığı sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri xəbər budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. “Kərim kişinin dizləri əsdi, əlləri titrədi, rəngi saraldı” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Biri şəxsiz cümlə deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. “Səni narahat edən və qəlbini incidən ana məhəbbəti, ana laylasıdır” cümləsindəki həmcins üzvləri göstərin. (tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Hansı cümlədə tabelilik əlaqəsinin bütün növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. “Biz çox güclüyük, düşmən zəif” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Düzəltmə sayla başlayan cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. “Əyrilik” sözünün kökü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Rüstəm bəy
Xub Teymur bəy povestkada yazılan vaprosları oxu
camaat eşitsin. (C.Məmmədquluzdə)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Hansı nümunədə metafor işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Sadalanan xüsusiyyətlər hansı üsluba aiddir?
1. Obrazlılıqdan və ağır terminologiyadan istifadə olunmur.
2. Xalq dilinə çox yaxındır.
3. Şifahi və yazılı formada olur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Söz birləşmələrindən biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Verilmiş nümunədəki bağlayıcının sinonimini göstərin.
Özü lum-lum udur batində, amma
Zahirdə dediyi mənaya, bir bax!
(Q. Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Sözlərdən birinin yazılışında səhvə yol verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Morfoloji yolla yaranmış sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Suallar Natiq Vahidovun  “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən seçilmişdir.

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: