Загрузка...

Azərbaycan dili müəllimləri üçün qəbul tipli sınaq (YENİ)

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün yeni hazırlanmış MİQ tipli sınaq imtahanı.

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

İltisaqilik prinsipinin pozulmadığı sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri xəbər budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. “Kərim kişinin dizləri əsdi, əlləri titrədi, rəngi saraldı” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Biri şəxsiz cümlə deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. “Səni narahat edən və qəlbini incidən ana məhəbbəti, ana laylasıdır” cümləsindəki həmcins üzvləri göstərin. (tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Hansı cümlədə tabelilik əlaqəsinin bütün növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. “Biz çox güclüyük, düşmən zəif” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Düzəltmə sayla başlayan cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. “Əyrilik” sözünün kökü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Rüstəm bəy
Xub Teymur bəy povestkada yazılan vaprosları oxu
camaat eşitsin. (C.Məmmədquluzdə)

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Hansı nümunədə metafor işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Sadalanan xüsusiyyətlər hansı üsluba aiddir?
1. Obrazlılıqdan və ağır terminologiyadan istifadə olunmur.
2. Xalq dilinə çox yaxındır.
3. Şifahi və yazılı formada olur.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Söz birləşmələrindən biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Verilmiş nümunədəki bağlayıcının sinonimini göstərin.
Özü lum-lum udur batində, amma
Zahirdə dediyi mənaya, bir bax!
(Q. Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Sözlərdən birinin yazılışında səhvə yol verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Morfoloji yolla yaranmış sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 20


 


Suallar Natiq Vahidovun  “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən seçilmişdir.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

One thought on “Azərbaycan dili müəllimləri üçün qəbul tipli sınaq (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !