Загрузка...

Azərbaycan dili müəllimləri üçün qəbul tipli sınaq (YENİ)

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün yeni hazırlanmış MİQ tipli sınaq imtahanı.

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

İltisaqilik prinsipinin pozulmadığı sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri xəbər budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. “Kərim kişinin dizləri əsdi, əlləri titrədi, rəngi saraldı” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Biri şəxsiz cümlə deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. “Səni narahat edən və qəlbini incidən ana məhəbbəti, ana laylasıdır” cümləsindəki həmcins üzvləri göstərin. (tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Hansı cümlədə tabelilik əlaqəsinin bütün növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. “Biz çox güclüyük, düşmən zəif” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Düzəltmə sayla başlayan cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. “Əyrilik” sözünün kökü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Rüstəm bəy
Xub Teymur bəy povestkada yazılan vaprosları oxu
camaat eşitsin. (C.Məmmədquluzdə)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Hansı nümunədə metafor işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Sadalanan xüsusiyyətlər hansı üsluba aiddir?
1. Obrazlılıqdan və ağır terminologiyadan istifadə olunmur.
2. Xalq dilinə çox yaxındır.
3. Şifahi və yazılı formada olur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Söz birləşmələrindən biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Verilmiş nümunədəki bağlayıcının sinonimini göstərin.
Özü lum-lum udur batində, amma
Zahirdə dediyi mənaya, bir bax!
(Q. Zakir)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Sözlərdən birinin yazılışında səhvə yol verilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Morfoloji yolla yaranmış sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 


Suallar Natiq Vahidovun  “Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən seçilmişdir.

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Şərh yazılıb “Azərbaycan dili müəllimləri üçün qəbul tipli sınaq (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !