Загрузка...

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat-SƏVİYYƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ TESTLƏRİ

1. Biri həm sabit, həm də sərbəst söz birləşməsi kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

2. Biri düzgün yazılmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

3. KÖK+LEKSİK+ QRAMMATİKsexminə uyğun ola bilən sözləri göstərin.

  1. dayandı
  2. qaladın
  3. gözlədin
  4. dilədin
  5. oyadın
A.
B.
C.
D.
E.

4. Hansı cümlədə feillə omonim ola bilən sözlər vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

5. Yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

6. Eyniköklü sözlər cərgəsi hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

7. Hansı cümlələri fərqli mənalarda düşünmək olar?

1. Namərd körpü salsa, onda ad olmaz.
2. Təzədən yazmağa başlayanda oğlunu da gördük.
3. Şəhərdən qayıdanları görmədik.
4. Deməli, çox sözüm qalıb.
5. Qış da maraqlı idi.

A.
B.
C.
D.
E.

8. Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

Ana qarnındakı o qandanam mən...
Bütün kainata qan olsun kəfən!

(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

9. Hansı gəlsə, ondan soruş, eyni fikirləri deyəcək.

Verilmiş cümlədə əvəzliyin əvəz etdiyi nitq hissələrini ardıcıllıqla göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

10. Vurğusu II hecada olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

11. ”Sığmazam” və “Məni candan usandırdı...”
əsərlərinin ortaq cəhəti hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

12. Gər səninçün qılmayam çak, ey büti-nazikbədən,Eylə bir tədbir kim, bu dərdə dərman olmasın

Verilmiş nümunələrin müəllifləri üçün ortaq cəhət hesab oluna bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

13. H.Cavid və M.Ə.sabir üçün ortaq cəhət hesab oluna bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

14. H.Cavidin yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.”İlk bahar” şeiri xeyirxahlığı və insana məhəbbət ruhu ilə seçilir.

A.
B.
C.
D.
E.

15. ”Səsli qız” poemasına aid yanlış fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

16. ”İblis” əsərinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

17. ”İskəndərnamə” poemasına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

18. ”Xosrov və Şirin” və “Səsli qız” əsərləri üçün ortaq cəhət hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Qədim və orta dövr üçün ortaq cəhət hesab oluna bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

20. Romantizm ədəbi dövrünə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

4 thoughts on “Azərbaycan dili və Ədəbiyyat-SƏVİYYƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ TESTLƏRİ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !