Загрузка...

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün (Qəbul tipli sınaq) – 6

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Tərkibindəki şəkilçinin  hal və ya mənsubiyyət olduğu ayrılıqda bilinməyən sözü  göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Hansı cümlədə düzəltmə sifət işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. defis, monoloq, enerji,   .........           

Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Verilmiş nümunədə ismə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır.
Dünya qan üstündə bir xanimandır.
(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Hansı nümunədə ilk söz say kimi düşünülməyə də bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Cümlələrdən birində əvəzliklə omonim olan söz işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Adlıq hallı sözə qoşulan qoşmalar hansı cümlələrdədir?

 1. Bu gün keçirdiyimiz sınaq mövzu üzrədir.
 2. Onun barəsində xəbər gələndə heç kəs məncə həyəcanlanmadı.
 3. Bu işə sənintək can yandıran olmadı.
 4. Məktəbəqədər hazırlıq yenidən başlandı.
 5. Dağlar bizi qarşıladı güllə, çiçəklə.
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Həm ədat, həm də digər nitq hissəsi kimi düşünülə bilən sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Modal söz işlənmiş cümləni  müəyyən edin.

 1. Əvvəla, məni burada heç nə düşündürmür.
 2. Çalış, bir qədər müxtəsər olsun.
 3. Deməli, sənə çox sözüm vardır.
 4. Elə bil sirli bir aləmə düşmüşdüm.
 5. Necə deyərlər, işi yoluna qoya bilmədik.
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Qoy arxamca bütün ellər
Alqış desin hünərimə.
(S.Vurğun)

Nümunədəki sözlərin morfoliji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Hansı cümlədə iki sadə zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durar.

Verilmiş nümunədə feillərin hər ikisinə aid olmayan fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin miqdarını bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Feillərdən birinin qrammatik məna növü fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hansı şəkilçilər vasitəsi ilə zərfdən feil düzəltmək olar?

 1. -lə             2. -ik
 2. -ıl2             4. -dır4
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Təyini əvəzliklərə aid yanlış fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Cümlələrdən birində isim sifətləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Yaranma mənbəyinə görə fərqli olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Suallar  Natiq Vahidovun  “Azərbaycan dili test vəsəati”ndən   (III nəşr)  götürülmüşdür.

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

6 Şərhlər “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün (Qəbul tipli sınaq) – 6

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.