Azərbaycan Dili – SERTİFİKASİYA və MİQ

1. 1-5 SUALLAR MƏTİN ƏSASINDA TƏRTİB EDİLİB.1. Şərqi Asiya ölkələrindən olan Yaponiya və Cənubi Koreya dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasındadır.
2. Hər iki ölkə təbii ehtiyatlarla zəngin olmasa da, dünya bazarında elmtutumlu sənaye məhsullarının istehsalında qabaqcıl yer tutur.
3. Bölgənin digər ölkəsi olan Çin adambaşına düşən məhsul istehsalına görə orta dünya gösdəricilərindən xeyli geri qalır.
4. Lakin bununla belə, Çin kənd təsərrüfatı bitkiləri istehsalçıları arasında liderdir.
5. Bu ölkə hal-hazırda çəltik yaşıl çay panbıq bir çox tərəvəz və bostan bitkiləri yetişdirilməsinə görə də dünyada birinci yerdədir.

1. Mətnlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.
2. Mətnin üslubu ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.
3. Mətnin leksik təhlili ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.
4. Mətnin neçənci cümləsində vergül işarələri buraxılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.
5. Hansı cümlələrdə səhv yazılmış söz var?
A.
B.
C.
D.
E.
6. Cümlələrin şəxsə görə növlərini ardıcıllıqla göstərin.1. Qafqazda nadir bitki növlərinə təsadüf olunur.
2. Hər şeyi özünə dərd eləməzlər.
3. İşləri vaxtında tamamlamaq lazımdır.
A.
B.
C.
D.
E.
7. Verilənlər içərisində hansı üslubun xüsusiyyəti yoxdur?1. Olduqca müxtəlif mövqe və maraqları əks etdirir.
2. Dialektüstü nitq formasıdır.
3. Modallıq bildirən söz və ifadələr çox işlənir.
4. Müəyyən mərhələlərdə bütövlükdə ədəbi dili təmsil etmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.
8. Mübtədası frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş mürəkkəb xitablı geniş cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
9. Hansı cümlədə xitab quruluşca mürəkkəbdir?
A.
B.
C.
D.
E.
10. Cərgələrdən birindəki inkar feillərin vurğusu fərqli hecadadır?
A.
B.
C.
D.
E.
11. Şeir parçasında əvəzliyin hansı məna növü işlənib?Bu nəğmə ruhumdan qoparmı,bilməm,Mənə ilham verən dostlar olmasa! (M.Müsfiq)
A.
B.
C.
D.
E.
12. Müəllim sinifdə Səməd Vurğunun yaradıcılığını danışır. Onun çıxışı natiqliyin hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.
13. Orfoepik normanın pozulduğu cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
14. “Düşmən sol cinahdan sağ cinaha-Yalta şosesi tərəfə atılmaqla şiddətli vuruşmalara başladı” cümləsində əlavəli işlənən nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
15. Hansı cümlədə əlavə mürəkkəb xəbərə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
16. Həmcins məqsəd zərfliyi işlənmiş cümlən müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
17. Uyğunsuzluğu göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.
18. Cümlənin şəxsə görə növlərini müəyyən edin:
1.Belə söhbəti ayaqüstü eləməzlər.
2.Bu fikirlər içində onu huş apardı.
3.Dünənki dərsdə sadə cümlələrdən də bəhs edilmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.
19. Məqsəd budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri seçin.1. Kəndə gedirəm ki, anamı görüm.
2. Xalamgil ona görə sevinirdilər ki, mən riyaziyyat fənni üzrə olimpiadada qalib gəlmişdim.
3. Eldəniz məmnun idi ki, Sevdanı çətin vəziyyətdən qurtarıb.
4. Onlar evdən tez çıxdılar ki, tədbirə vaxtında çatsınlar.
5. Mən gəlmişəm ki, bu zəhmətkeş insanlarla tanış olam.
A.
B.
C.
D.
E.
20. Verilmiş sözlərdə vurğunun hansı hecada olması ilə bağlı uyğunluğu göstərin.
1. ikinci hecada
2. üçüncü hecada
3. dördüncü hecada

a. dünən     b. alasıdırsa        c. gəlirmiş        d. desinlər        e. ailəmizdir
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.

 

Загрузка...
loading...
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

2 Şərh “Azərbaycan Dili – SERTİFİKASİYA və MİQ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.