Загрузка...

Azərbaycan dili + KURİKULUM yeni model testlər

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 40

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Dil və nitqə aid verilənlər arasında uyğunsuzluq yaradan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Təqdim olunan açar sözlərdən biri nitq haqqında verilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Dillərin morfoloji quruluşuna görə tipləri baxımından biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Flektiv dillər haqqında verilənlərdən yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Morfem haqqında verilənlərdən düzgün olmayan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Həm dilçilikdə, həm də məntiqdə mövcud olan inkarlığın müqayisəsində verilən fikirlərdən hansı yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Şəkilçilər haqqında təqdim olunan fikirlər arasında uyğunluğu pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Aqlütinativ dillər haqqında verilənlərdə hansı səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. Qrammatik quruluş haqqında fikirlər arasında məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Səsin akustik fiziki əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Ağız üzvlərinə aid verilən fikirlərdən yanlış olanını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Tələffüz haqqında fikirlər arasında məntiqi pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. Orfoqrafiya qaydalarının müəyyənləşdirilməsində istifadə olunan prinsiplərə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. Defis işarəsi haqqında düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. M.Quxmanın ədəbi dillə dialektə məxsus göstərdiyi fərqləndirici əlamətə uyğun olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Dil sisteminə aid fikirlər arasında düzgün olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Fonologiyaya aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün verilməyib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Dilin frazeoloji tərkibi haqqında fikirlərdən düzgün olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Frazeologiyanın predmeti nədir?
Tam cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

KURİKULUM

21. 5(6)nəfər şagird "ekspert" qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6) nəfər
"sual verənlər" oturur. Hər sual verən şəxs 5(6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, " ekspertlər" isə öz yerində oturur. "Taym-kiper"
(Saniyə ölçən) müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda
taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və oyunun yeni raundu başlanır. Oyun o zaman bitir ki, sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Kontekstə əsasən formativ qiymətləndirmə texnikasının adını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. ...qiymətləndirmənin əsas məqsədi- şagirdin bacardığı səviyyədə alt standarta nail olmağa kömək etmək və alt- standarta nail olması dinamikasını müəyyənləşdirməkdir.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Biliyin bu kateqoriyasına müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. İdrak prosesinin gedişatına, dərketmə qabiliyyətinin refleksiyasına və dərkedilməsinə kömək edən biliklərdir.
Bunların sırasına problemin həlli və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. İdrak taksonomiyasının bu səviyyəsi həm də tənqidi təfəkkür adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. Təsəvvürlərin doğru və ya səhv olduğunu müəyyənləşdir, onun səbəblərini fərz et və məsləhətlər ver.

Tapşırıq növünə əsasən təlim məqsədlərinin səviyyəsini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Metodlara aid edilən texnikaların məntiqi pozduğu cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Ümumiləşdirmə və refleksiya üsullarına aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. İdrak proseslərinin səviyyələri baxımından uyğunsuzluq yaradan açar söz olan variant hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. L.Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinə əsasən Sintez səviyyəsi üçün uyğun olmayan açar sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Biliyin kateqoriyalarının məzmununa görə məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Öyrənməyi öyrənmək məsələsi hansı biliklər və onlara uyğun fəaliyyətləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Sintez= 5
Yaratmaq= ?

İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

3 şərh “Azərbaycan dili + KURİKULUM yeni model testlər

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !