loading...

Atmosferdə Rütubət və yağıntı

atmofer
 Məsələn , 1m3 havada -330C-də 0,2 qram, -200C-də 1 qram, 00C-də 5 qram,+100C də 9 qram,+200C-də 17qram, +300C-də 30qram su buxarı ola bilər.
Havanın rütubətliliyini hidrometr (hidroqraf) və psixrometr cihazları ilə ölçürlər.Troposferdən yer səthinə bərk və maye halda tökülən sulara yağıntı (yağmur) deyilir. İki cür olur: 
1. Havadan çökən (buludsuz havada): 
 a) Şeh-səthin temperaturu 00 C– dən çox olduqda; 
Qırov-səthin temperaturu 00 C və daha aşağı olduqda; 
Sırsıra-səthin temperaturu 00 C və daha aşağı olduqda. 
2. Buludlardan tökülən 
a) Yağış; b) Qar; c) Dolu
Yağıntılar intensivliyinə görə üç yerə bölünür: Gur, Aramsız; Çiskin. Yer səthində maksimal yağıntı Çerapunçi məntəqəsində (Hindistanda)-12270 mm, minimal yağıntı isə tropik səhralarda (Misirdə, Çilidə) 1-50 mm müşahidə olunur. Azərbaycanda müvafiq olaraq Talış dağlarının cənub-şərq ətəklərində (Gəgiranda 1906 mm və Ələtdə – 96mm qeydə alınmışdır. Yağıntıları yağıntıölçənlə ölçürlər. İqlim xəritələrində eyni yağıntı nöqtələrini birləşdirən xətlər izogiyet adlanır. Yağıntılar mənşəyinə görə üç qrupa bölünür: 
Konvektiv yağıntılar əsasən ekvatorial enliklərdə sakit və qızmış havanın qalxmasından yaranır. 
Cəbhə yağıntıları isti və soyuq havanın və heyvanlar sərhədində yaranır. 
Oroqrafik yağıntılar dağların küləkdöyən (tutan ) yamaclarında yaranır.Məsələn , Xəzər dənizindən gələn rütubətli hava Talış dağlarının yamaclarında intensiv yağıntılara səbəb olur. Yağıntının miqdarının mümkün buxarlanmaya olan nisbətinə rütubətlilik əmsalıdeyilir.
Ə rütubətlilik əmsalı =Yyağıntı / Bmümkün buxarlanma Ə=1 olarsa, rütubətlənmə normal; Ə>1olarsa, iqlim rütubətli (humid); Ə
161 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?