loading...

Astonosfer və aşağı sürətlər zonası

 Astonosfer və aşağı sürətlər zonasıAstonesferi litosfer üzərində yatmış və qatı təbəqə kimi qəbul edirlər.  Burada aşağı sürət zonası seysmik xüsusiyyətləri ilə təyin edilir : sürətin azalması 3-6% təşkil edir və uzununa dalğalara nisbətən köndələn dalğalar daha yaxşı müşahidə olunur.Bundan başqa , bu zonadan keçən seysmik dalğaların sürəti mantiyanın yerdə qalan hissələrinə nisbətən bir faiz yüksəkdir.

Astonosfer və aşağı sürətlər zonasının formal olaraq bir-birindən fərqli olmasına baxmayaraq, onları ekvalent hesab edirlər.Çünkin onlar təxminən eyni dərinlikdə yerləşir.Lakin bu anlayışları eyniləşdirmək olmaz.Adətən aşağı sürətlər zonzası qismən ərimə zonası kimi qələ verirlər.Beləliklə ,astonesfer və aşağı sürətlər zonasının mövcud olmasına gətirən səbəblər yəqin ki müxtəlifdir.

 Astonosfer və aşağı sürətlər zonası üçün ümumi cəhət ondan ibarətdir ki , onların hər ikisi temperaturun likvidusa yaxınlaşması və ona çatması ilə bağlı olan proseslərlə sıx bağlıdır.Bilavasitə bu səbəbdən , bu sahələrin hər ikisi təxminən eyni bir dərinlikdə yerləşir.
88 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?