Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Yerin Daxili Prosesləri. 7-cı sinif açıq dərs icmalı

Mövzu: Yerin daxili prosesləri

Standart
2.1.1 Yer səthində relyefin müxtəlifliyini izah edir
2.1.2 Relyefin yaranmasında iştirak edən endogen (daxili) prosesləri şərh edir

Məqsəd
I. Planetimizdə mövcud əsas relyef formalarını müqayisə etmək
II. Relyefin yaranmasında iştirak edən müxtəlif səbəbləri izah etmək

İnteqrasiya: Həyat bilgisi – 1.1.1

İş forması: Qruplarla iş
İş üsulu: Beyin həmləsi, müzakirə

Resurslar: Atlas, Dərslik, İş vərəqi

Dərsin gedişi
I Mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluşu
İş vərəqində hər qrup üzrə müxtəlif şəkillər təqdim edirəm. Göstərdiyim şəkillər haqqında şagirdlərə bilikləri, məlumatları yazmağı tapşırıram. Şagirdlər şəkillərə uyğun gələn məlumatları qeyd edirlər.

Tətqiqat sualı: Yerin daxili proseslərinin müxtəlif relyef formalarının yaranmasında rolunu necə izah edə bilərsini?

II Mərhələ: Tədqiqatın aparılması
Sinifdəki şagirdlərin sayına uyğun qruplar təşkil edirəm və iş ərəqləri paylayıram

Aran qrupu: Vulkanlar haqqında nələri bilirsiniz?

 Muğan qrupu: Dağlıq və düzənlik relyefin fərqli xüsusiyyətləri hansılardır?

Mil qrupu:   Qeyzerlər hansı məqsədlərlə istifadə etmək olar?

III Mərhələ: İnformasiya mübadiləsi
Hər qrupdan seçilmiş bir lider qrup işini təqdim edir, iş vərəqləri lövhədən asılır və şagirdlərlə birgə müzakirə olunur.

IV Mərhələ: İnformasiya müzakirəsi
Tətqiqatda əsaslanaraq şagirdlərə suallar verirəm.
– Yaşadığınız ərazidə hansı relyef formalarına rast gəlinir?
– Yerin daxili prosesləri nə ilə əlaqədardır?
– Təbii hadisələrin nə kimi fəsadları mövcutdur?

V Mərhələ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Tətqiqat sualına əsasən şagirdlərin cavabların ümumiləşdirirəm

Yerin daxilindəki yüksək temperatur və təzyiq müxtəlif proseslərin baş verməsinə səbəb olur. Bu proseslər endogen proseslər adlanır. Endogen proseslərin təsiri ilə yer səthində böyük relyef formaları yaranır. Bu relyef formalarına morfostrukturlar deyilir. Morfostrukturlara quruda və okean dibində sıra dağlar, vulkanlar, böyük düzənliklər, dərin okean novları (çökəklikləri) və.s daxildir. Daxili proseslər nəticəsində Yerin litosfer təbəqəsində üfüqi və şaquli hərəkətlər baş verir ki buna da tektonik hərəkətlər deyilir. Tektonik hərəkətlər nəticəsində litosferdə dərin çatlar yaranır. Onlar daim hərəkətdə olub, bir-bir ilə toqquşurlar və ya aralanırlar. İlk quru sahəsi olan Pangeyanın da parçalanması məhz litosfer tavalarının hərəkəti ilə bağlıdır. Yerin daxilində gedən tektonik proseslər insanlar üçün də təhlükəlidir. Zəlzələ və vulkanizm prosesləri dağıntılarla yanaşı insan tələfatına səbəb olurlar.

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: